Latest News

COVID-19: MALAYSIA PUNYA PELUANG MENANGMelihat Tabel negara-negara terpilih di atas, jika piawaian WHO digunapakai, iaitu jika 10% keatas daripada jumlah ujian adalah positif, ianya menggambarkan ramai yang terjangkit masih belum di kesan di kalangan penduduk. Jika itu diambilkira, Iran (69.68%), Filipina (58.77%), Perancis (36.64%), Sepanyol (35.14%), Indonesia (29.08%) malah termasuk Amerika syarikat, UK, dan sudah semestinya Italy, masih berhadapan gelombang besar jangkitan COVID-19. Setakat hari, Amerika masih ditangga teratas, diikuti Sepanyol dan Italy.

Malaysia, bersama-sama Australia, Singapura, Korea Selatan, Jepun masih di bawah 10% positif daripada jumlah yang diuji. Nisabah rendah ini juga selari dengan nisbah kematian yang rendah dan nisbah penyembuhan yang tinggi.

Untuk sementara, seetakat 4 April, Malaysia dilandasan yang betul melawan virus pembunuh COVID-19.

0 Response to "COVID-19: MALAYSIA PUNYA PELUANG MENANG"

Blog Archive