Latest News

Untuk merancakan ekonomi negara-Malaysia tidak sepatutnya bergantung FDI: Tun M

Malaysia tidak boleh bergantung terhadap pelaburan langsung asing (FDI)untuk merancakan ekonomi, kerana negara ini tidak mampu lagi bersaing dengan negara-negara jiran yang mempunyai upah buruh yang murah.

Pelabur asing akan memilih Vietnam, China, Indonesia atau Thailand atau Filipina untuk melabur, kerana negara-negara itu masih mempunyai kadar upah buruh yang jauh lebih murah berbanding negara ini.

Pada masa lalu, Malaysia masih bergantung kepada FDI, kerana negara ini tidak cukup modal, tiada teknologi dan pengetahuan mengenai pasaran dunia, namun pada masa kini, negara telah mempunyai cukup modal, teknologi dan pengetahuan mengenai pasaran global.

Apa yang perlu adalah memberi insentif yang cukup kepada pelabur tempatan seperti insentif cukai dan insentif yang serupa yang diberikan kepada pelabur asing.

Putrajaya telah mengujur target sebanyak RM1.4 trillion pelaburan menjelang 2020 untuk mendatangkan pulangan sebesar RM1.7 trillion bagi membolehkan negara ini menjadi negara maju.

0 Response to "Untuk merancakan ekonomi negara-Malaysia tidak sepatutnya bergantung FDI: Tun M"

Blog archive