Latest News

Mengapa Passport Alvin Tan dan Ali Jalil Dibatalkan?

MENGAPA passport Alvin Tan dan Ali Jalil dibatalkan?? 

Dua-duanya mempunyai kesalahan yang sama, menghina perundangan negara, agama, raja, menghina rakyat negara ini, selain mengajak rakyat memberontak.

Dua-duanya mempunyai moral yang rendah, menghalalkan apa-apa yang dilarang; kesimpulannya mereka berdua ini melanggar norma-norma manusia bertamadun.

Tingkah laku mereka hanya laku pada kumpulan masyarakat yang bukan bersandar kepada agama, akan tetapi bersandar kepada kumpulan yang menolak ajaran agama.

Menghalalkan hubungan sejenis merupakan salah satu kegemaran mereka. 

Negara majemuk seperti Malaysia tidak memerlukan rakyat seperti mereka berdua ini.

0 Response to "Mengapa Passport Alvin Tan dan Ali Jalil Dibatalkan?"

Blog Archive