Latest News

Awas!! Kalau Pakatan menang-LGBT disahkan

Dalam Perlembagaan Negara khususnya Perkara 8 Klausa 1 dan 2, gender yang dimaksudkan adalah lelaki dan wanita. Untuk itu, dalam tafsiran Pelembangaan, seseorang rakyat negara ini, perlu mengisthirkan dirinya sesuai dengan tafsiran dalam klausa tersebut.

Namun, menurut Pakatan Rakyat, klausa tersebut tidak adil, kerana tidak mengiktiraf pilihan individu atau hak individu untuk mengklasifikasikan dirinya.

Pakatan Rakyat, menggunapakai tafsiran hak menurut barat, yakni pengkelasan jantina, selain lelaki dan perempuan, namun termasuk juga Lesbian, Gay, Biseksiual dan Transeksual (LGBT).

Melalui pengiktirafan itu nanti, adalah untuk membolehkan perkahwinan sejenis, seperti yang berlaku di barat. Nota- mana-mana agamapun di dunia, tidak mengiktiraf perkahwinan sejenis.

0 Response to "Awas!! Kalau Pakatan menang-LGBT disahkan"

Blog Archive