Latest News

Blackout 505 PJ: Hanya 20 ribu hadir

Susana di Dataran PJ
Menjelang 10 malam, Dataran Petaling Jaya yang boleh memuatkan 80,000, hanya dihadiri lebih kuran 20,000; walaupu  Pengajur membuat pengumunan jumlah yang hadir menhampiri 50 ribu.

Sambutan Blackout505 malam ini tidak mendapat sambutan jika dibandingkan pada 8 Mei lalu di Stadium Kelana Jaya.


0 Response to "Blackout 505 PJ: Hanya 20 ribu hadir"

Blog Archive