Latest News

Percepat penubuhan Persatuan Peguam

Memandangkan Majlis Peguam yang ada telah kehilangan profesionalisme dan integriti, maka sebaiknya satu perasatuan alternatif perlu ditubuhkan dengan segera agar para peguam di negara ini dihormati.

Majlis Peguam yang ada telah dirampas oleh sebahagian kecil pengamal undang-undang dan mempergunakan majlis tersebut bagi maksud partisan politik.

Penubuhan satu badan alternatif untuk mewakili golongan peguam sangat dialu-alukan oleh Kerajaan agar supaya golongan peguam yang tidak mengamal undang-undang seperti pensyarah, golongan korporat atau pengurus bank yang berkelulusan undang-undang boleh menyertai badan itu.

Sementera itu seorang ahli Majlis Peguam, Abu Backer Sidek mengakui bahawa Majlis Peguam yang ada  gagal dipertahan sebagai badan profesional dan berintegriti.

0 Response to "Percepat penubuhan Persatuan Peguam"

Blog Archive